Uvod v Teslove SKALARNE valove in polja

Teslov generator oddaja Teslove skalarne valove informacijske narave za prestrukturiranje biopolja

SKALARNI PRIPOMOČKI oddajajo Teslove skalarne valove (impulze) in so namenjeni za uporabo v vsakem delovnem ali bivalnem okolju:

1.TESLOVA FONTANA za hišo in poslovne prostore, z non-stop delovanjem skozi vse leto, baterijska

2.TESLOVA FONTANA profesionalna za 20 minutne terapije za podporo terapevtom, akumulatorska

3.SFERNI HARMONIZATOR za stanovanje in pisarne, z non-stop delovanjem skozi vse leto

4.TESLOV MEDALJON osebna zaščita, ki v krogu 1,5 metra poveča energijo za 50 krat

Teslovi skalarni valovi

Skalarni valovi so veliko bogatejša energijska oblika kot klasični elektromagnetni valovi. So bolj kompleksna in neokrnjena podoba energijskih tokov z bolj razkošno prostorsko-časovno strukturo v topološkem in večdimenzionalnem smislu.

Zato lahko živim organizmom pripomorejo pri povrnitvi v prvotno stanje, ki je bilo živo v času pred nastopom motnje v sistemu duh-telo.

V organizmu poživljajo regeneracijske procese in pomlajevanje na vseh ravneh. In še več, aktivirajo lahko popolno obnovo motenega stanja duh-telo glede na prvobitni zapis narave, ki vsebuje neskončno inteligenco delovanja vseh njenih sestavnih delov in celote.

Skalarna polja so del naše zavesti; sledijo namenu, ga okrepijo in spodbudijo njegovo uresničitev tako, da pripravijo fizično osnovo v obliki globljih energijskih vzorcev, na osnovi katerih se ustrezno oblikujejo elektromagnetni valovi in snov.

Na ta način olajšajo uresničitev molitve in prošnje ter pomagajo k okrevanju.

Skalarno polje

Skalarna polja so nežen energijski šepet globin narave in zavesti, ki reagira z vsemi nivoji stvarstva in jih uravnava (regulira) za dobrobit živega bitja.

Predstavljajo neskončen informacijsko-energijski medij, ki obnavlja in varuje življenjske procese, ustvarja zelo ugoden in poživljajoč prostor za bivanje, delo in učenje, omogoča bolj sproščeno in ustvarjalno počutje in pripomore k bolj pristnim medsebojnim odnosom.

Teslovi generatorji so skalarni pripomočki, ki oddajajo Teslove skalarne (stoječe ali longitudialne valove) in ustvarjajo skalarno (torzijsko) polje, ki:

 • blagodejno učinkuje na ambijent in vse biostrukture,
 • čisti prostor motečih mentalnih in čustvenih vzorcev (ki nastajajo v stresu in slabem razpoloženju),
 • izboljšuje razpoloženje,
 • spodbuja rast rastlin in
 • naravno celično obnovo v celotnem organizmu ter se
 • odziva na namero (afirmacije, molitev) tako, da ustvarja snovno-energijsko osnovo za njeno realizacijo.

Skalarno (torzijsko) polje kot bioenergijski regulator izboljša energijski vzorec živega bitja z vzpostavljanjem naravnega ravnotežja vseh njegovih subtilnih, energijskih in snovnih ravni in je vrelec poživljajoče ustvarjalne življenjske energije, ki varuje vitalne življenjske procese in bioritme ter ustvarja kvalitetno in zdravo življenjsko okolje, primerljivo s prostorom čiste in nedotaknjene narave z izjemno ugodnimi klimatskimi in geološkimi lastnostmi.

☼☼☼

Tesla je za dosego želenih učinkov pogosto uporabljal dodatna navitja.

☼☼☼

Maxwellove enačbe

Izvorne Maxwellove enačbe klasične znanosti so prvotno vsebovale obe: vektorsko-transverzalno in skalarno-longitudialno komponento elektromagnetnih in drugih valov narave. Po Maxwellovi smrti pa so zaradi prevelike zahtevnosti in nerazumevanja teh enačb, pisanih v obliki kvaternionov ter zaradi težav pri njihovem reševanju z matematiko tistega časa, ob posredovanju Heavisideja in njegovih sodelavcev izvedli poenostavitev tako, da so v enačbah ohranili le vektorsko-transverzalni del, skalarno-longitudialnega pa so zanemarili. Zaradi tega sodobna znanost ni mogla v celoti razumeti Teslovih odkritij, oziroma je razumela le njihov elektromagnetni oziroma vektorski (transverzalni) vidik, zato tudi ni mogla ponoviti vseh njegovih poskusov.

☼☼☼

Teslovi generatorji so skalarni pripomočki

SKALARNE PRIPOMOČKE odlikujejo vsi pogoji, ki jih je pri svojem delu upošteval Nikola Tesla.

Ne proizvajajo visoke napetosti in iskre, zato so varni in primerni za vsak prostor.

So energijsko-informacijsko krepčilni za vsakodnevno uporabo v domačem in delovnem okolju.

Imajo estetsko dovršeno lasersko gravirano leseno ohišje, ki paše in se lepo poda v še tako dovršen ambijent.

SKALARNI PRIPOMOČKI so čudovito darilo sebi ali tistim, ki jih imamo radi.

So unikatno darilo za obletnice, praznike, rojstne dneve in za posebne priložnosti, tudi kot poslovna darila.

Skalarni valovi TESLOVE FONTANE: spodbuda okrevanju iz globine življenja

SKALARNI VALOVI – Teslov generator

Skalarni valovi za ugoden ambijent neokrnjene narave v domačem in delovnem okolju…

TESLOVA FONTANA za domačo in profesionalno uporabo pokriva prostor stanovanjske hiše z več nadstropji.

Pripomoček za generiranje Teslovih skalarnih valov, ki so:

podpora za celostno preobrazbo za življenjske preboje in uresničitev molitve in želja,

energijsko-informacijska osvežitev in obnova v izgorelosti, bolezni in stresu,

vrata v bolj zavestno, ustvarjalno in izpolnjeno življenje

skalarno=informacijsko=morfogenetsko=matrica=zavest

polje = valovi = impulzi

Skalarni valovi - Teslov generator - Profesionalna in Baterijska Teslova fontana

 • TESLOVA FONTANA obeh vrst oddaja skalarne valove in ustvarja skalarna polja oziroma Tesline skalarne impulze.
 • Skalarna polja so informacijska polja, ki so matrica, po kateri se oblikujejo in razporejajo energija (naravne sile) in materija (snov).
 • Človekove težave psihofizične narave vseh vrst, od motenj počutja pa vse do bolezni, so v svojem temelju vedno informacijska motnja.
 • Informacija je povezana z zavestjo in zavedanjem. Zavest je prav tako skalarno oziroma informacijsko polje, ki oblikuje človekovo doživljanje na čustveni, mentalni in telesni ravni.
 • Agresija-depresija sta povezani z borba-beg načinom delovanja sistema živčevje-hormoni-zavest, pri katerem je aktiviran simpatikus in adrenalin. Povod za ta preklop na funkcioniranje po sistemu ‘izhod v sili’ je zunanje ali notranje neudobje, ki ga kot informacijo zaznavajo čutila in prenesejo v procesiranje v možgane. Celoten proces krmili stopnja duhovnega zavedanja in preteklih izkušenj, to so notranji dejavniki.
 • Pri vsakodnevnem življenjskem potovanju skozi težko rešljive ali nerešljive ovire, lahko človeka zelo stresne situacije psihofizično preobremenijo do te mere, da ga poškodujejo, podobno kot veja, ki se zlomi, če jo preveč upognemo. Tedaj se v bitju ustvari napačen energijsko-informacijski zapis.
 • To motnjo obenem krmili tudi nepopolno in omejeno zavedanje življenja, ljubezni in človeškega poslanstva. Na telesni ravni se popačen energijsko-informacijski zapis zabeleži v sinapsah, to so povezave med živčnimi celicami (nevroni). Bolj ali manj se prebudi vedno, ko steče skozi živčni sistem kakšna podobna informacija, ki ima kakršnokoli asociacijo na motnjo.
 • Takšna motnja je čustveno-mentalni naboj ali bolečinsko jedro, s katerim se subjektivno odzivamo na zunanje in notranje dejavnike doživljanja. V osnovi je to napačna informacija ali podzavestno prepričanje, ki ga posameznik subjektivno zavzame s stiski in mu podleže, ker je to zanj ‘izhod v sili’. Po takšni notranji usmeritvi ali prepričanju se nevede in nehote naravna nekje v globini svojega bitja. Mu verjame, kot da je to tista prava resnica in na osnovi te globoko zakoreninjene podzavestne naravnanosti doživlja življenje, čuti, razmišlja in deluje.
 • Napačen energijsko-informacijski zapis v človeku je kot tempirana bomba. V določenih trenutkih lahko deluje kot rušilna koda na sam organizem v zvezi z zdravjem in počutjem, zbolimo lahko telesno ali duševno (nevroza, depresija, agresija). Obenem pa tudi na medsebojne odnose in vključenost v sobivanje z drugimi in širšim okoljem.
 • Ureditev energijsko-informacijskega zapisa je velika naloga vsakega človeka in del njegovega človeškega poslanstva. Pomeni boljše počutje, okrevanje, medsebojne odnose, ustvarjalno vključitev v okolje in obnovo na vseh ravneh človekovega življenja, na zavednem in podzavednem.
 • Skalarni valovi in skalarna polja delujejo na morfogenetski ravni, ki ureja energijsko-informacijski zapis na ravni človekovega bio polja, ki uravnava organizem.
 • Morfogenetska obnova predstavlja spremembo energijsko-informacijskega zapisa človekovega bio polja in povrnitev v njegovo izvorno obliko, ki se je zasenčila, prekrila, izgubila.
 • Vsi nosimo v sebi popoln, izvorni zapis življenja in delovanja celic. Skrit je v polnem zavedanju življenja in njegovega pomena za posameznika, okolje in univerzum. Pod težo življenjskih situacij in doživljajev se odkloni iz svoje izvorne oblike v izkrivljeno in popačeno obliko začasne subjektivne prilagoditve, ki je videti trajna in kliče po osvoboditvi (ozdravitvi).
 • Skalarna polja so informacijska polja, to so morfogenetska polja.
 • Morfogenetska (skalarna, informacijska) polja imajo moč prodreti v največje globine skrivnosti narave in popraviti ter urediti odklone od prvobitnega zapisa življenja in celic pri samem izvoru.
 • Morfogenetska polja imajo zvezo z namenom oziroma molitvijo, zato se na namen odzivajo in ga upoštevajo. Molitev je pristop odgovor na nerešljive situacije. Mora biti v zelo globokem duhu, kot mati za bolnega otroka, ko čuti v sebi, da bi ja ozdravel. Namen molitve je celostna obnova življenja in povrnitev v izvorno, čisto, Božje stanje.
 • V izvornem zapisu življenja je vedno oblikovan tudi namen povrnitve oziroma okrevanje od vsakega odklona, ki predstavlja motnjo počutja, medsebojnih odnosov in zdravja.
 • Temu rečemo, vsak problem ima svojo rešitev, ki pa je lahko zelo drugačna od pričakovane in zahteva globoko notranje preraščanje osebnih interesov v korist življenja in iskanje novih poti na višji ravni zavedanja in sprave z življenjem.
 • Morfogenetska polja spodbujajo in aktivirajo prirojeni energijsko-informacijski zapis, ki v sebi nosi namen samo-obnove in vzpostavitve prvotnega stanja pred nastopom motenj in odklonov.
 • Obnova na vseh nivojih je v samem temelju naraven proces, ki je že vtkan v globini življenja na vseh nivojih našega obstoja. Možno ga je spodbuditi ter podpreti proces regeneracije celotnega organizma in življenjskega okolja.
 • Prvobitni zapis je poleg namena povezan tudi z Božjo ljubeznijo. Ona hrani in pomirja in daje osnovo za obnovo bolečin in psihofizičnega trpljenja vseh vrst.
 • Da človek najde svoje polno in pravo mesto v življenju, ki mu pripada, se mora preroditi v duhu Božje ljubezni in osnovnih vrednot kot so iskrenost, nenasilje v mislih, besedah in dejanjih, ljubezen za vse, čistost in služenje življenju (glej sestavek Pet mojstrskih vrednot).
 • Velik izziv je priti do dna svojemu resničnemu stanju in ga izražati v okolju v duhu sprave s seboj, življenjem in okolje. Bodi iskren in ne prizadeni, ne poveličuj ali omalovažuj sebe ali drugih in služi osnovnemu smislu življenja in spravi na vseh ravneh je prava znanost in umetnost ljubezni in temelj našega prvinskega obstoja.
 • To ni lahka naloga, ker se mora pri tem iztrgati kleščam borba-beg delovanja prirojenega zemeljskega programa preživetja, ki je skrit v malih možganih v zatilju in krmili podzavestne in nagonske odzive.
 • Borba-beg je način odziva, ki je namenjen preživetju v trenutkih prave življenjske ogroženosti, zmanjšan mora biti na biološki minimum, potem je vse v redu.
 • Borba-beg program pa se sproža tudi na vsako najmanjšo neprijetnost, ki jo človek doživi na svoji življenjski poti. Energijsko je to zelo potraten program, odvzame energijo vitalnim psihofizičnim procesom kot so imunski sistem, prebava, zavestno razmišljanje itd. Preklopi se na delovanje ‘izhod v sili’ pri čemer se oblikuje odklon od prvobitnega zapisa popolnega delovanja celic in organizma.
 • Skalarna, to so informacijska oziroma morfogenetska polja, pomagajo uresničiti skriti namen obnove življenja, ki je prirojeno zapisan v vsakem živem bitju.
 • Zdrav in zavesten pristop v tej smeri je izdatno podprt s strani Teslinih skalarnih valov, ki jih oddajata obe vrsti TESLOVE FONTANE, tako baterijska za domačo uporabo, ki deluje vse leto brez prekinitve kot tudi profesionalna akumulatorska, ki se uporablja za občasne 20 minutne terapije.

Teslov generator za stanovanje: SFERNI HARMONIZATOR

SFERNI HARMONIZATOR: Teslov generator – oddajnik skalarnih valov (impulzov)

Sferni harmonizator je primeren za domačo uporabo v vsakem delovnem ali bivalnem okolju.

Trajno skozi vse leto oddaja Teslove skalarne (stoječe ali longitudialne) valove in s tem ustvarja skalarno (torzijsko) polje, ki blagodejno učinkuje na ambijent in vse biostrukture, čisti prostor motečih mentalnih in čustvenih vzorcev (ki nastajajo v stresu in slabem razpoloženju), izboljšuje počutje, spodbuja rast rastlin in naravno celično obnovo v celotnem živem organizmu ter se odziva na namero (afirmacije, molitev) tako, da ustvarja snovno-energijsko osnovozanjenorealizacijo.

Skalarno polje

Skalarno (torzijsko) polje kot bioenergijski regulator izboljša energijski vzorec živega bitja z vzpostavljanjem naravnega ravnotežja vseh njegovih subtilnih, energijskih in snovnih ravni in je vrelec poživljajoče ustvarjalne življenjske energije, ki varuje vitalne življenjske procese in bioritme ter ustvarja kvalitetno in zdravo življenjsko okolje, primerljivo s prostorom čiste in nedotaknjene narave z izjemno ugodnimi klimatskimi in geološkimi lastnostmi.

☼☼☼

Vrtinčasto Rodin navitje

Sferni harmonizator ima tudi dodatno spiralno dinamično vrtinčasto navitje (Rodin), ki predstavlja osnovo delovanja vsakega atoma, informacijskega zapisa DNA in tudi makro razsežnosti vesolja. DNA se približa na njej ‘domač’ način, ki ga prepoznava in nanj reagira. Tako je DNA znova omogočena povrnitev v njeno avtentično stanje pred izraženimi motnjami; to je neposredna zaščita pred rakom, z možnostjo obnove pri najtežjih izzivih v sistemu duh-telo. Pomaga pri nevtralizaciji posledic stresa, izjemnih življenjskih okoliščin in porušenega hormonsko-živčnega ravnovesja ter raznih neugodnih zunanjih dejavnikih, ki pustijo svoj pečat v organizmu.

 • Dodatno spiralno dinamično vrtinčasto navitje (Rodin) oddaja impulze, ki obnavljajo prvobitni naravni celični ter DNA zapis popolnega in neokrnjenega delovanja sistema duh-telo.
 • Skalarno polje Teslovih skalarnih valov pa poskrbi za njegovo aktiviranje in realizacijo na vseh bioloških, energijskih, snovnih in informacijskih ravneh v živem bitju in življenjskem prostoru.

Informacijski vzorec za snov in energijo

Skalarno polje Teslovih skalarnih valov predstavlja neskončen, sam vase zaokrožen informacijski medij, ki skozi večplastno strukturo energije in materije prenaša informacije in pripravlja snovno-energijski vzorec za realizacijo informacij spiralno dinamično vrtinčastega (Rodin) navitja ter impulzov zavesti (molitev, afirmacije, namera).

Tesla je za dosego želenih učinkov pogosto uporabljal dodatna navitja. Sferni harmonizator ima dodatno spiralno dinamično vrtinčasto (Rodin) navitje, ki je povezano z elektroniko in deluje tudi kot elektronsko krmiljen oscilator na osnovi elektromagnetnih valov, ki v točno določenih postavitvah in razmerjih sprožijo ustvarjanje Teslinih skalarnih valov.

☼☼☼

Fizikalne enačbe

Izvorne Maxwellove enačbe klasične znanosti so prvotno vsebovale obe: vektorsko-transverzalno in skalarno-longitudialno komponento elektromagnetnih in drugih valov narave. Po Maxwellovi smrti pa so zaradi prevelike zahtevnosti in nerazumevanja teh enačb, pisanih v obliki kvaternionov ter zaradi težav pri njihovem reševanju z matematiko tistega časa, ob posredovanju Heavisideja in njegovih sodelavcev izvedli poenostavitev tako, da so v enačbah ohranili le vektorsko-transverzalni del, skalarno-longitudialnega pa so zanemarili. Zaradi tega sodobna znanost ni mogla v celoti razumeti Teslovih odkritij, oziroma je razumela le njihov elektromagnetni oziroma vektorski (transverzalni) vidik, zato tudi ni mogla ponoviti vseh njegovih poskusov.

☼☼☼

Bogatejša oblika energije

Skalarni valovi so veliko bogatejša energijska oblika kot klasični elektromagnetni valovi. So bolj kompleksna in neokrnjena podoba energijskih tokov z bolj razkošno prostorsko-časovno strukturo v topološkem in večdimenzionalnem smislu. Zato lahko živim organizmom pripomorejo k povrnitvi v prvotno stanje, ki je bilo živo v času pred nastopom motnje v sistemu duh-telo. V organizmu poživljajo regeneracijske procese in pomlajevanje na vseh ravneh. In še več, aktivirajo lahko popolno obnovo motenega stanja duh-telo glede na prvobitni zapis narave, ki vsebuje neskončno inteligenco delovanja vseh njenih sestavnih delov.

Skalarna polja so del naše zavesti; sledijo namenu, ga okrepijo in spodbudijo njegovo uresničitev tako, da pripravijo fizično osnovo v obliki globljih energijskih vzorcev, na osnovi katerih se ustrezno oblikujejo elektromagnetni valovi in snov. Na ta način olajšajo uresničitev molitve in prošnje ter pomagajo k okrevanju.

Skalarna polja so nežen energijski šepet globin narave in zavesti, ki reagira z vsemi nivoji stvarstva in jih uravnava (regulira) za dobrobit živega bitja. Predstavljajo neskončen informacijsko-energijski medij, ki obnavlja in varuje življenjske procese, ustvarja zelo ugoden in poživljajoč prostor za bivanje, delo in učenje, omogoča bolj sproščeno in ustvarjalno počutje ter pripomore k bolj pristnim medsebojnim odnosom.

SKALARNI ali TESLOVI valovi (impulzi) ustvarjajo SKALARNO (torzijsko) polje, ki:

 • se odziva na namero (molitev, afirmacijo),

 • harmonizira in izboljšuje življenjski ambijent,

 • prostor očisti vsiljivih in pritiskajočih vzorcev stresa in slabega počutja,

 • pripravlja osnovo za snovno-energijsko realizacijo namere,

 • je aktivator prvobitnega celičnega zapisa, ki omogoča celicam obnovo in pomladitev,

 • omogoča očiščujoč energijski tok za dobro in ustvarjalno počutje,

 • je bioenergijski regulator bioloških struktur in vrelec življenjske energije.

☼☼☼

 • očisti prostor raznih zunanjih vplivov,
 • harmonizira prostor,
 • izboljšuje zdravstveno stanje uporabnika,
 • pripomore lahko k ozdravitvi najtežjih bolezni,
 • predstavlja subtilni energijski harmonizator bivalnega in delovnega okolja (ambienta),
 • izboljšuje razpoloženje,
 • predstavlja posebno vrsto sevanja, ki pripada središčnemu delu bioenergijskega spektra, ki ima v PIP-tehnologiji zeleno barvo, ki v klasični in komplementarni medicini označuje zdravilno sevanje in se povezuje z izboljšanjem energije in splošnim blagostanjem,

☼☼☼

 • ima bogatejšo prostorsko-časovno strukturo v topološkem in večdimenzionalnem smislu (enako kot je prvotna Maxwellova kvaternionska fizika dimenzijsko bogatejša od opustošene sedanje fizike, ki je zanemarila skalarno-longitudialno komponento),
 • skalarni valovi in skalarno polje so bolj zahtevna oblika energijskih tokov,
 • v osnovi je longitudialno, v bistvu pa večdimenzionalno valovanje,
 • je veliko bogatejša energijska oblika kot klasični elektromagnetni valovi,
 • ima blagodejen učinek na vse biostrukture,
 • izboljša energijski vzorec živega bitja, ker vračajo naravno ravnotežje vseh njegovih subtilnih, energijskih in snovnih ravni,
 • je bioenergijski regulator,
 • je tako rekoč vrelec življenjske energije,
 • ustvarja kvalitetno in zdravo življenjsko okolje, primerljivo s prostorom čiste in nedotaknjene narave z ugodnimi klimatskimi in geološkimi lastnostmi, ki ima izjemno ugoden vpliv na življenje rastlin, živali in ljudi,
 • izboljša in varujejo zdravje,
 • je nežen energijski šepet iz globin narave in zavesti, ki reagira z vsemi nivoji stvarstva in jih uravnava (regulira) za dobrobit živega bitja,
 • je oblika energije, ki jo je možno z nadsvetlobno hitrostjo prenesti neskončno daleč brez izgub,
 • predstavlja skrito zakladnico ‘brezplačne’ energije tako imenovanega ‘praznega prostora’, ki je mnogim raziskovalcem izziv v današnjem času visokega tehnološkega razvoja in energijske krize,
 • je osnova mnogih pomembnih odkritij prihodnosti.

VRTINČASTO – spiralno dinamično energijsko polje: RODIN navitje

Spiralno dinamično vrtinčasto navitje (Rodin) predstavlja naravni univerzalni energijski tok, ki je praktično brez upora in se izraža v prostoru matematično. Uporablja se v znanosti, biologiji, medicini, zdravilstvu, genetiki, astronomiji, kemiji, fiziki, računalništvu (zmogljivejši hardver brez pregrevanja) in matematiki. Binarna koda je nadomeščena s ternarno, trojno kodo, pri čemer je tretji del utor ali prostor, v katerem se izraža spiritualni, Božji oziroma nemanifestirani vidik, iz katerega izhaja in se oblikuje energija in snov. Gre za Božji prstni odtis v snovnem in energijskem svetu.

☼☼☼

Spiralno dinamično vrtinčasto navitje (Rodin) obnavlja DNA zapis v energijski, snovni in SPIRIT-ualni obliki, uravnoteža njen zrcalni tok navzven in navznoter (njeno ‘dihanje’ ali ‘bioritem’ delovanja). DNA se približa na njej ‘domač’ način, ki ga prepoznava in nanj reagira. Tako je DNA znova omogočena delitev brez napak in popravilo obstoječih odstopanj s povrnitvijo v njeno avtentično stanje pred izraženimi motnjami. To je neposredna zaščita pred rakom, z možnostjo obnove pri najtežjih izzivih v sistemu duh-telo. Pomaga pri nevtralizaciji posledic stresa, izjemnih življenjskih okoliščin in porušenega hormonsko-živčnega ravnovesja ter raznih neugodnih zunanjih dejavnikih, ki pustijo svoj pečat v organizmu.

☼☼☼

Čudežnost v številskem skladju

Števila označujejo časovna zaporedja prostorsko-energijskega toka in iz tega izhajajočih sprememb in dogodkov v stvarjenju, obnovi in izginevanju (Brahma, Višnu, Šiva vidik Puruše in Prakriti oziroma delovanja Šakti). Predstavljajo zaporedne korake preobrazbe snovi in energije, ki potekajo vsak hip, prav tako pa tudi na dolge ere obstoja galaksij, univerzuma, v najgloblji osnovi pa preobrazbo nemanifestirane oblike v manifestirano in obratno. Ta tok gre navzven iz točke enosti in v zrcalni obliki istočasno tudi navznoter. Podleže naravnim zakonitostim ustvarjanja, obnove in izginevanja in bioritmu izžarevanja neminljivega skozi njegov vidni izraz.

Ko ENO ustvari DVOJE, ENO ne izgine, ampak prežema in ohranja DUALNOST (ustvarjen svet nasprotij ali dvojnosti). Tako je svet v bistvu TERNAREN, ne polaren oziroma DUALEN. Brez te ENOSTI ne bi bilo medsebojnih vzajemnih interakcij in zaznavanja v svetu DVOJNOSTI, ENOST pa je tretja, SPIRIT komponenta zavesti in stvarstva.

SFERNI HARMONIZATOR:

Teslov oddajnik skalarnih valov z dinamičnim spiralnim vrtinčastim navitjem (Rodin):

SFERNI HARMONIZATOR deluje trajno skozi vse leto z nežnimi impulzi, ki izzovejo odzivna nihanja v vseh plasteh duha in telesa (v popolnem sistemu energija-snov-duh-telo, ki vključuje globinsko longitudialno komponento). Po približno enem letu signalna lučka preneha utripati, takrat se zamenja baterijo.

☼☼☼

Trajna stimulacija s SFERNIM HARMONIZATORJEM skozi vse leto ima še toliko večji učinek, ker daleč preseže nastali manjko, ki se sicer pojavlja pri običajnih, časovno omejenih klasičnih tretmajih z raznimi EM energijskimi metodami (v katerih povrhu prevladuje le transverzalna energijska komponenta, globinska longitudialna pa je zapostavljena) in ki zaradi omejenega časa kmalu izzvenijo (zvodenijo) brez dokončne obnove ter puščajo potrebo po vedno novih obdelavah.

☼☼☼

Energijski pol kroži z dinamičnim pulziranjem skozi polni krog prostora 360 stopinj, pri čemer ustvarja organizmu domač spiralni energijski tok, ki ima za faktor več tisoč krat večjo moč prodiranja skozi vse energijsko-snovno-informacijske plasti tkiva.

☼☼☼

Dinamični spiralni energijski tok je esenca delovanja atomov, celic, DNA in zavesti. Ustvarja prvinsko informacijsko okolje s primarnim zapisom, s pomočjo skalarne (longitudialne) komponente pa se ta zapis prenese skozi vse plasti, kjer se aktivira njegova realizacija tako, da se oblikuje ustrezen energijsko-snovno-informacijski vzorec za ponovno vzpostavitev prvobitnega harmoničnega stanja v organizmu in življenjskem prostoru.

Skalarno polje Teslovih skalarnih valov predstavlja neskončen, sam vase zaokrožen informacijski medij, ki skozi večplastno strukturo energije in materije prenaša informacije in pripravlja snovno-energijski vzorec za realizacijo informacij spiralno dinamično vrtinčastega (Rodin) navitja ter impulzov zavesti (molitev, afirmacije, namera).

Tesla je za dosego želenih učinkov pogosto uporabljal dodatna navitja. Sferni harmonizator ima dodatno spiralno dinamično vrtinčasto (Rodin) navitje, ki je povezano z elektroniko in deluje tudi kot elektronsko krmiljen oscilator na osnovi elektromagnetnih valov, ki v točno določenih postavitvah in razmerjih sprožijo ustvarjanje Teslovih skalarnih valov.

☼☼☼

Energijski pol kroži z dinamičnim pulziranjem skozi polni krog prostora 360 stopinj, pri čemer ustvarja organizmu domač spiralni energijski tok, ki ima za faktor več tisoč krat večjo moč prodiranja skozi vse energijsko-snovno-informacijske plasti tkiva.

☼☼☼

Dinamični spiralni energijski tok je esenca delovanja atomov, celic, DNA in zavesti. Ustvarja prvinsko informacijsko okolje s primarnim zapisom, s pomočjo skalarne (longitudialne) komponente pa se ta zapis prenese skozi vse plasti, kjer se aktivira njegova realizacija tako, da se oblikuje ustrezen energijsko-snovno-informacijski vzorec za ponovno vzpostavitev prvobitnega harmoničnega stanja v organizmu in življenjskem prostoru.

PESEM ŽIVLJENJA

 • Osnovna formula narave ustvarja harmonijo.

 • Vodi od nezavednega k zavestnemu v krožnem toku razvoja, ki ga ponazarjajo števila 1-9.

 • Ponavljanje krožnega toka energijskega gibanja polja SFERNEGA HARMONIZATORJA je šepet iz globin narave, ki ustvarja v nas neslišno melodijo, ki v nas trajno odzvanja in korigira odstopanja od prvobitnega zapisa namena življenja.

 • Je nevidni eliksir, ki aktivira poživljajoč energijski tok, ki očisti bivalni prostor in pomirja neravnotežja.

 • SFERNI HARMONIZATOR ustvarja informacijsko polje, ki spodbudi človeka, da se uskladi s prvobitnim principom naravne harmonije.

☼☼☼

Harmonijo rušijo vsiljive, zapeljive ali pa odbojne informacije, ki se vtisnejo v um in ustvarjajo mentalne slike in napačne predstave, ki jih ima človek za resničnost, v resnici pa to niso.