Skalarni valovi TESLOVE FONTANE: spodbuda okrevanju iz globine življenja

Objavljeno dne:
Skalarni valovi TESLOVE FONTANE: spodbuda okrevanju iz globine življenja

SKALARNI VALOVI – Teslov generator

Skalarni valovi za ugoden ambijent neokrnjene narave v domačem in delovnem okolju…

TESLOVA FONTANA za domačo in profesionalno uporabo pokriva prostor stanovanjske hiše z več nadstropji.

Pripomoček za generiranje Teslovih skalarnih valov, ki so:

podpora za celostno preobrazbo za življenjske preboje in uresničitev molitve in želja,

energijsko-informacijska osvežitev in obnova v izgorelosti, bolezni in stresu,

vrata v bolj zavestno, ustvarjalno in izpolnjeno življenje

skalarno=informacijsko=morfogenetsko=matrica=zavest

polje = valovi = impulzi

Skalarni valovi - Teslov generator - Profesionalna in Baterijska Teslova fontana

 • TESLOVA FONTANA obeh vrst oddaja skalarne valove in ustvarja skalarna polja oziroma Tesline skalarne impulze.
 • Skalarna polja so informacijska polja, ki so matrica, po kateri se oblikujejo in razporejajo energija (naravne sile) in materija (snov).
 • Človekove težave psihofizične narave vseh vrst, od motenj počutja pa vse do bolezni, so v svojem temelju vedno informacijska motnja.
 • Informacija je povezana z zavestjo in zavedanjem. Zavest je prav tako skalarno oziroma informacijsko polje, ki oblikuje človekovo doživljanje na čustveni, mentalni in telesni ravni.
 • Agresija-depresija sta povezani z borba-beg načinom delovanja sistema živčevje-hormoni-zavest, pri katerem je aktiviran simpatikus in adrenalin. Povod za ta preklop na funkcioniranje po sistemu ‘izhod v sili’ je zunanje ali notranje neudobje, ki ga kot informacijo zaznavajo čutila in prenesejo v procesiranje v možgane. Celoten proces krmili stopnja duhovnega zavedanja in preteklih izkušenj, to so notranji dejavniki.
 • Pri vsakodnevnem življenjskem potovanju skozi težko rešljive ali nerešljive ovire, lahko človeka zelo stresne situacije psihofizično preobremenijo do te mere, da ga poškodujejo, podobno kot veja, ki se zlomi, če jo preveč upognemo. Tedaj se v bitju ustvari napačen energijsko-informacijski zapis.
 • To motnjo obenem krmili tudi nepopolno in omejeno zavedanje življenja, ljubezni in človeškega poslanstva. Na telesni ravni se popačen energijsko-informacijski zapis zabeleži v sinapsah, to so povezave med živčnimi celicami (nevroni). Bolj ali manj se prebudi vedno, ko steče skozi živčni sistem kakšna podobna informacija, ki ima kakršnokoli asociacijo na motnjo.
 • Takšna motnja je čustveno-mentalni naboj ali bolečinsko jedro, s katerim se subjektivno odzivamo na zunanje in notranje dejavnike doživljanja. V osnovi je to napačna informacija ali podzavestno prepričanje, ki ga posameznik subjektivno zavzame s stiski in mu podleže, ker je to zanj ‘izhod v sili’. Po takšni notranji usmeritvi ali prepričanju se nevede in nehote naravna nekje v globini svojega bitja. Mu verjame, kot da je to tista prava resnica in na osnovi te globoko zakoreninjene podzavestne naravnanosti doživlja življenje, čuti, razmišlja in deluje.
 • Napačen energijsko-informacijski zapis v človeku je kot tempirana bomba. V določenih trenutkih lahko deluje kot rušilna koda na sam organizem v zvezi z zdravjem in počutjem, zbolimo lahko telesno ali duševno (nevroza, depresija, agresija). Obenem pa tudi na medsebojne odnose in vključenost v sobivanje z drugimi in širšim okoljem.
 • Ureditev energijsko-informacijskega zapisa je velika naloga vsakega človeka in del njegovega človeškega poslanstva. Pomeni boljše počutje, okrevanje, medsebojne odnose, ustvarjalno vključitev v okolje in obnovo na vseh ravneh človekovega življenja, na zavednem in podzavednem.
 • Skalarni valovi in skalarna polja delujejo na morfogenetski ravni, ki ureja energijsko-informacijski zapis na ravni človekovega bio polja, ki uravnava organizem.
 • Morfogenetska obnova predstavlja spremembo energijsko-informacijskega zapisa človekovega bio polja in povrnitev v njegovo izvorno obliko, ki se je zasenčila, prekrila, izgubila.
 • Vsi nosimo v sebi popoln, izvorni zapis življenja in delovanja celic. Skrit je v polnem zavedanju življenja in njegovega pomena za posameznika, okolje in univerzum. Pod težo življenjskih situacij in doživljajev se odkloni iz svoje izvorne oblike v izkrivljeno in popačeno obliko začasne subjektivne prilagoditve, ki je videti trajna in kliče po osvoboditvi (ozdravitvi).
 • Skalarna polja so informacijska polja, to so morfogenetska polja.
 • Morfogenetska (skalarna, informacijska) polja imajo moč prodreti v največje globine skrivnosti narave in popraviti ter urediti odklone od prvobitnega zapisa življenja in celic pri samem izvoru.
 • Morfogenetska polja imajo zvezo z namenom oziroma molitvijo, zato se na namen odzivajo in ga upoštevajo. Molitev je pristop odgovor na nerešljive situacije. Mora biti v zelo globokem duhu, kot mati za bolnega otroka, ko čuti v sebi, da bi ja ozdravel. Namen molitve je celostna obnova življenja in povrnitev v izvorno, čisto, Božje stanje.
 • V izvornem zapisu življenja je vedno oblikovan tudi namen povrnitve oziroma okrevanje od vsakega odklona, ki predstavlja motnjo počutja, medsebojnih odnosov in zdravja.
 • Temu rečemo, vsak problem ima svojo rešitev, ki pa je lahko zelo drugačna od pričakovane in zahteva globoko notranje preraščanje osebnih interesov v korist življenja in iskanje novih poti na višji ravni zavedanja in sprave z življenjem.
 • Morfogenetska polja spodbujajo in aktivirajo prirojeni energijsko-informacijski zapis, ki v sebi nosi namen samo-obnove in vzpostavitve prvotnega stanja pred nastopom motenj in odklonov.
 • Obnova na vseh nivojih je v samem temelju naraven proces, ki je že vtkan v globini življenja na vseh nivojih našega obstoja. Možno ga je spodbuditi ter podpreti proces regeneracije celotnega organizma in življenjskega okolja.
 • Prvobitni zapis je poleg namena povezan tudi z Božjo ljubeznijo. Ona hrani in pomirja in daje osnovo za obnovo bolečin in psihofizičnega trpljenja vseh vrst.
 • Da človek najde svoje polno in pravo mesto v življenju, ki mu pripada, se mora preroditi v duhu Božje ljubezni in osnovnih vrednot kot so iskrenost, nenasilje v mislih, besedah in dejanjih, ljubezen za vse, čistost in služenje življenju (glej sestavek Pet mojstrskih vrednot).
 • Velik izziv je priti do dna svojemu resničnemu stanju in ga izražati v okolju v duhu sprave s seboj, življenjem in okolje. Bodi iskren in ne prizadeni, ne poveličuj ali omalovažuj sebe ali drugih in služi osnovnemu smislu življenja in spravi na vseh ravneh je prava znanost in umetnost ljubezni in temelj našega prvinskega obstoja.
 • To ni lahka naloga, ker se mora pri tem iztrgati kleščam borba-beg delovanja prirojenega zemeljskega programa preživetja, ki je skrit v malih možganih v zatilju in krmili podzavestne in nagonske odzive.
 • Borba-beg je način odziva, ki je namenjen preživetju v trenutkih prave življenjske ogroženosti, zmanjšan mora biti na biološki minimum, potem je vse v redu.
 • Borba-beg program pa se sproža tudi na vsako najmanjšo neprijetnost, ki jo človek doživi na svoji življenjski poti. Energijsko je to zelo potraten program, odvzame energijo vitalnim psihofizičnim procesom kot so imunski sistem, prebava, zavestno razmišljanje itd. Preklopi se na delovanje ‘izhod v sili’ pri čemer se oblikuje odklon od prvobitnega zapisa popolnega delovanja celic in organizma.
 • Skalarna, to so informacijska oziroma morfogenetska polja, pomagajo uresničiti skriti namen obnove življenja, ki je prirojeno zapisan v vsakem živem bitju.
 • Zdrav in zavesten pristop v tej smeri je izdatno podprt s strani Teslinih skalarnih valov, ki jih oddajata obe vrsti TESLOVE FONTANE, tako baterijska za domačo uporabo, ki deluje vse leto brez prekinitve kot tudi profesionalna akumulatorska, ki se uporablja za občasne 20 minutne terapije.